[Osobowość]|[Relacje z innymi]|[Management]
Assess-net Osobowość
[Relacje z innymi]|[Stosunek do pracy]|[Środowisko]|[Generalnie]|[Nasze rady]|[Profil behawioralny]
To, co charakteryzuje Cię w relacjach z innymi
W trakcie rozmowy, mozna zauważyć twoja stanowczość w sposobie, w jaki wyrażasz swoje opinie. Jednak, unikasz upierania się, a nawet jeśli nie robisz tego na co dzień, potrafisz także zastanowić się nad sobą.
Mógłby ci się czasami zdarzyć brak dyplomacji, gdyz niedostatecznie słuchasz innych.
Środowisko, które odpowiada Ci najbardziej
Aby być wysłuchanym, nie należy ci proponować marzeń, ani próbować cię skusić zbyt prostymi planami. Ci, którzy w ten sposób postępują są w twoich oczach naiwnymi irrealistami, bądź manipulatorami czy hipokrtami, których należy się wystrzegać.
Nawet podczas konfrontacji wolisz tych, którzy pozwalają na realną wymianę zdań.
Aby przedstawić ci jakieś argumenty, lepiej przedsięwziąć pewne środki ostrożności, a w szczególności nie sprawiać wrażenia, że decyzje już zostały podjęte. W takich warunkach nie zawahasz się, aby raz jeszcze rozważyć zmianę twojego punktu widzenia.
Marzeniami nie da się wzbudzić twojego entuzjazmu; lubisz konkrety.
To, co charakteryzuje Twój stosunek do pracy
Kiedy rozpoczynasz jakąś pracę, zwykle wykorzystujesz wszystkie niezbędne środki, aby móc ją należycie ukończyć. Nie szczędzisz wysiłków, nawet jeśli mogą okazać się długotrwałe i wykonywane w trudnych warunkach.
Twój rozmach nie przeszkadza ci poświęcić trochę czasu na refleksję, aby uniknąć zbędnego pośpiechu.
Chcesz odgrywać w twoim otoczeniu ważną rolę z racji twoich kompetencji i twojej skuteczności. Jeżeli musiałabyś "zaczekać aż sytuacja sama się rozwinie" lub pozostawać w cieniu, szybko zaczęłabyś szukać innego miejsca, aby się zrealizować.
Nie mając potrzeby znajdowania się ciągle w towarzystwie, potrafisz dzielić z innymi twoje zainteresowania.
Opis ogólny
Twoim zdaniem bezczynność nie jest sposobem na wypoczynek, i zawsze jesteś zmobilizowana aby wykorzystać w pełni twoje zapasy energii. Jest ci nawet dosyć trudno uwierzyć, że niektórzy mogą być usatysfakcjonowani nic nie robiąc.
Masz zawsze ambitne projekty i w twoim otoczeniu bez trudu odgrywasz ważną rolę, kiedy chodzi o dokonywanie wyborów lub podejmowanie decyzji. Jednakże, jeżeli chętnie przejmujesz inicjatywę, także unikasz zbytniej nierozwagi.
Nie starasz się być otoczona licznym i uważnym audytorium, podobać się, czy przyciągać innych do siebie dając im uprzejmy posłuch. Kiedy wchodzisz z kimś w kontakt, wcześniej sprawdzasz czy twój rozmówca nie zawiedzie twojego zaufania.
Lubisz odczuwać w stosunku do siebie opór zdarzeń, stawiać czoła okolicznościom, które dowodzą twojej wartości, kiedy dotrzesz do kresu przeciwności.
Nasze rady
Każdy rys zachowania, w zależności od środowiska zawodowego, może oznaczać atuty, ale też niedoskonałości, nad którymi należy pracować, aby je poprawić. Aby z powodzeniem przejść spotkania rekrutacyjne i stworzyć realistyczny projekt zawodowy :
Możesz liczyć na...
Intensywność twoich wysiłków
Zasięg twoich projektów
Zdecydowanie w odsuwaniu od siebie natrętów
Twoje zamiłowanie do walki
Twoja walka z iluzjami
Narzucenie zrównoważonego podejścia
Musisz wziąć pod uwagę...
Twoje wyczerpujące tempo
Twoja nietolerancja wobec przeciwności
Napady obojętności
Twoja nieumięjętność zaakceptowania porażek
Twoja skłonność do obarczania nimi innych
Twoje napady nerwowości
Twój profil behawioralny
Samotność : Plusy
Wykazuje rezerwę i wstydliwość w stosunkach z innymi.
Potrafi skoncentrować się na szczegółach.
Działa w sposób niezależny.
Odrzuca pomoc innych.
Towarzyskość : Plusy
Emanuje ciepłem i wzbudza sympatię.
Pragnie zaangażować się w projekt zespołowy.
Ma potrzebę nawiązywania aktywnych kontaktów z innymi.
Z przekonaniem broni interesu ogółu.
Samotność : Minusy
Ryzykuje odizolowanie się.
Z łatwością wyznacza swoje terytorium.
Czasami zachowuje zbytni dystans w stosunkach z innymi.
Nie ceni zbytnio komunikowania z innymi.
Towarzyskość : Minusy
Z trudnością akceptuje niezależne zachowania.
Obawia się odrzucenia przez grupę.
Może rozpraszać się przez swoje działania lub swoje kontakty.
Czasami zbytnio wysuwa się przed innych.
Powściągliwość : Plusy
Wybiera tych, którzy są godni zaufania.
Jest wiernya w swoich relacjach z innymi.
Nie ufa przesadnemu entuzjazmowi.
Z łatwością zachowuje swoją czujność i koncentrację.
Spontaniczność : Plusy
Zachowuje się w sposób komunikatywny.
Wypowiada się z łatwością i bez ogródek.
Wykazuje się optymizmem.
Potrafi stworzyć pogodną atmosferę.
Powściągliwość : Minusy
Jest wrażliwya na wywieraną presję.
Ma tendencje do wzmagania niepokoju.
Z łatwością zamyka się w sobie.
Waha się dowieść swojej wartości.
Spontaniczność : Minusy
Może zachowywać się w sposób natarczywy.
Może zachowywać się w sposób powierzchowny.
Sprawia wrażenie niewielkiego zaangażowania.
Może sprawiać wrażenie beztroskiegoj.
Poszukiwanie kompromisu : Plusy
Podchodzi do spraw ze spokojem.
Unika wszelkich zbyt brutalnych lub pośpiesznych reakcji.
Potrafi znaleźć kompromis.
Wola zwycięstwa : Plusy
W obliczu przeszkód natychmiast się mobilizuje.
Jest często "motorem" dla swojego otoczenia.
Ma pociąg do współzawodnictwa.
Poszukiwanie kompromisu : Minusy
Może upierać się przy swoich próbach pojednania.
Nie zawsze mobilizuje się z całą niezbędną szybkością.
Ma tendencję do faworyzowania osiągniętej równowagi.
Wola zwycięstwa : Minusy
Może reagować w sposób impulsywny.
Może przeszkadzać swojemu otoczeniu swoim nadmiarem energii.
Nie potrafi przegrywać.
Improwizowanie : Plusy
Łatwiej identyfikuje się z projektami na krótką metę.
Z łatwością dostosowuje się do nieprzewidzianych sytuacji.
Daje dowody sprytu i oryginalności.
Potrafi dać ciętą odpowiedź.
Organizowanie : Plusy
Działa metodycznie i z dokładnością.
Stara się uwiarygodnić swoje działania.
Potrafi zobowiązać się do osiągnięcia celów.
Ma poczucie hierarchii.
Improwizowanie : Minusy
Może mujej brakować precyzji lub skrupulatności.
Czasem ma trudności ze sformułowaniem swoich pomysłów.
Łatwo modyfikuje swoje cele lub sposób działania.
Może rozpraszać się przez swoją pracę lub swoje cele.
Organizowanie : Minusy
Z trudnością zmienia kierunek działania lub metodę.
Obawia się oryginalności lub innowacji.
Szczegółowo analizuje zmiany.
Może wykazać się sztywnością lub nieprzejednaniem.
Pozycja funkcyjna : Plusy
Odrzuca zbyt ryzykowne projekty.
Unika sporów o władzę.
Chciałbyaby być doradcą lub wykonawcą.
Pozycja kierownicza : Plusy
Pragnie podjąć zobowiązania lub odgrywać przewodnią rolę.
Nie obawia się wyeksponować siebie, aby wpływać na swoje środowisko.
Lubi znajdować się na "pole position".
Pozycja funkcyjna : Minusy
Czasami woli dać pierwszeństwo swojemu bezpieczeństwu.
Obawia się znalezienia "na pierwszej linii ognia".
Ma potrzebę posiadania punktów odniesienia w jakiejś organizacji lub hierarchii.
Pozycja kierownicza : Minusy
Obawia się, że nie otrzyma dostatecznych dowodów uznania.
Może zaangażować się w projekty o zbyt dużym rozmachu.
Jest wrażliwya na pochlebstwa.

[Osobowość]|[Relacje z innymi]|[Management]
Assess-net Relacje z innymi
[Potrzeba uznania]|[Zdolność do wyrażania uznania]
Potrzeba uznania
W pracy
Wolisz raczej podejmować inicjatywy, niż aby ci dyktowano jak masz postępować. Jest to związane z faktem, że możesz przyjąć umiarkowaną postawę, kiedy sprawy przebiegają zgodnie z przewidywaniami lub narzucić sobie znaczny wysiłek w celu pokonania przeszkód, z powodu których nie chcesz się zatrzymywać. Przyjmujesz więc odpowiedzialne zadania i następnie realizujesz je wraz z wszystkimi implikacjami. Lubisz się angażować i podejmować wyzwania, z przyjemnością odbierasz oznaki wyróżnień, lecz wolisz jeszcze uznanie konkretne, które bezpośrednio wpływa na twój zakres odpowiedzialności i karierę. Akceptujesz ocenę swoich wyników, jeśli pochodzi ona od kogoś, kogo darzysz szacunkiem; pozwala ci to iść dalej do przodu.
Aby dalej rozwijać się, zastanów się nad...
twój sposób osiągania celów,
twój sposób wykonywania twojej pracy,
twój stosunek do zmian,
twoja rola w zarządzaniu działaniami, projektami...
W relacjach z innymi
Szacunek, jaki odczuwasz do samej siebie wiąże się z pragnieniem posiadania pewnej przewagi w swoim otoczeniu i lubisz, gdy inni pozwalają ci odgrywać znaczącą rolę w wyborach ukierunkowujących życie grupy. Ma to tym większe szanse powodzenia, że nie dążysz do bezdyskusyjnego narzucania swoich osobistych preferencji, co pozwala ci na ustanowienie i utrzymanie zrównoważonych stosunków międzyludzkich odznaczających się pewną elastycznością. Lubisz więc być uznawana i doceniana jako aktywna uczestniczka ogólnego rozwoju i czynnik wpływający na unikanie wszelkich ekscesów. Na tej podstawie, nie odczuwasz nieodpartej potrzeby bycia podziwianą lub otrzymywania gratulacji, lecz nie byłabyś również zadowolona z obojętności innych osób.
Aby dalej rozwijać się, zastanów się nad...
zaufanie jakie masz do siebie,
twoja otwartość w oczach innych,
rodzaj wsparcia, jakiego mógłbyśogłabyś potrzebować,
poziom niezależności jakiego oczekujesz...
Zdolność do wyrażania uznania
W pracy
Jesteś wymagająca wobec innych tak samo jak i wobec siebie. Zachęcasz innych do walki i finalizowania ich projektów, pod warunkiem, że zostały one prawidłowo ocenione. Doceniasz współzawodnictwo i sukces. Pragniesz rozwijać się w otoczeniu stale pełnym nowych wyzwań, nie oddając tego, co już zostało osiągnięte. Czyli dla otaczających cię osób od razu staje się oczywiste, że doceniasz ich za dynamizm i waleczność, za umiejętność stawiania czoła zarówno przeszkodom materialnym jak i przeciwnikom. Nie okazujesz żadnej słabości wobec tych, którzy zatrzymują się z powodu obaw lub wahań i czasem dość brutalnie usuwasz ze swojego otoczenia osoby tracące odwagę.
Aby dalej rozwijać się, zastanów się nad...
charakter twoich wymagań,
twoja skłonność do komentowania pracy innych,
sposób, w jaki się wypowiadasz,
twój poziom prawdziwego uznania dla innych...
Twoje tendencje
Jesteś mniej otwarta niż inni, a w każdym razie nigdy nie jesteś natrętna czy denerwująca, ponieważ nie odczuwasz nieopanowanej ochoty narzucania swojemu otoczeniu własnych idei. Jednakże nie należałoby z tego wnioskować jakiejkolwiek bierności z twojej strony, ponieważ wręcz przeciwnie, wobec innych potrafisz silnie reagować. W rzeczywistości, twoją zasadą jest wypracowanie sobie jakiejś opinii bez popadania w przesadę lub nadmiar uprzejmości i jesteś gotowa zrewidować własne stanowiska, jeśli okaże się to uzasadnione. Natomiast bez wykrętów mówisz to, co myślisz, nawet jeśli mogłoby to przeszkadzać twojemu rozmówcy. Uważasz, że zawsze jest lepiej rozpocząć bezpośrednią rozmowę i obserwować reakcje.
Aby dalej rozwijać się, zastanów się nad...
postawa jaką przyjmujesz, kiedy prosi się ciebie o pomoc,
twoja dyspozycyjność wobec nich,
twój styl interweniowania,
twój poziom prawdziwego uznania dla innych...

[Osobowość]|[Relacje z innymi]|[Management]
Assess-net Management
[Zdolność do stymulowania innych]|[Zdolność do decydowania]|[Zdolność do delegowania]
Zdolność do stymulowania innych
Tendencje :
- Przejawia chęć do podejmowania odpowiedzialności za ludzi.
- Nie zawsze posiada środki na miarę swoich ambicji
Styl :
- Czuje sięswobodniej w kontaktach z całym zespołem, niż w kontaktach indywidualnych.
- Nie zawsze bierze pod uwagę poglądy i opinie innych ludzi.
Nie stara się przekonywać czy pociągać za sobą innych.
Woli sytuacje, które pozwalają na zachowanie dyskrecji.
Nie uważa, że jej pomysły są interesujące dla wszystkich.
Potrzebuje otoczenia pozwalającego na skoncentrowanie się.
Lubi mobilizować swoje otoczenie poprzez własne projekty.
Nie waha się stawać w pierwszym szeregu.
Stara się o promocję swoich własnych pomysłów.
Odczuwa potrzebę wciągnięcia innych osób w swoje projekty lub działanie.
Zdolność do decydowania
Tendencje :
- Lubi decyzje szybkie i podejmowane w reakcji na określoną sytuację.
- Chce ponosić za siebie odpowiedzialność, lecz może zabraknąć mu pewności siebie.
Styl :
- Przejawia zmysł krytyczny i potrzebę przyspieszania biegu spraw.
- Nie próbuje podejmować nadmiernego ryzyka.
Zanim podejmie decyzje bada wcześniej wszystkie opcje.
Ma w zwyczaju zadawanie sobie licznych pytań.
Nie podejmuje ryzyka wprowadzenia zamieszania w swoim otoczeniu.
Odczuwa potrzebę wykonywania pracy, w której ma stałe punkty odniesienia.
Lubi podejmować osobiste inicjatywy.
Bazuje swoją pewność na solidnych przekonaniach.
Nie obawia się stawić czoła ewentualnym przeciwnikom.
Odczuwa potrzebę uwzględniania także odmiennych opinii.
Zdolność do delegowania
Tendencje :
- Lubi centralizować działania i działać samodzielnie.
- Kontroluje to, co powierzył do wykonania.
Styl :
- Lubi podkreślać zarówno wartość pracy zespołowej, jak i odpowiedzialności indywidualnej.
- Może przesadnie kontrolować.
Woli poświęcać się swoim zainteresowaniom.
Ma tendencję do zbytniego zajmowania się szczegółami.
Stara się robić to, co przypada na nią w danej chwili.
Odczuwa potrzebę zajmowania się zadaniami, które ma dobrze opanowane.
Lubi dzielić się swoimi projektami ze swoim otoczeniem.
Ma klarowne spojrzenie na daną sytuację i jej ewentualny rozwój.
Potrafi kontrolować i ewentualnie dokonywać zmian w delegowaniu spraw.
Odczuwa potrzebę otaczania się kompetentnymi i odpowiedzialnymi współpracownikami.